Het groene avonturenplein Spelen & leren voor een gezonde toekomst | 2021-22

De basisschool in een dorpje op de Veluwe wilt graag een groen en duurzaam schoolplein. Vanuit een opdracht voor de opleiding tuin- en landschapsontwerp bij Van Hall Larenstein zijn wij als bureau DBC5 gevraagd om hiervoor onderzoek te doen, een schetsontwerp te maken en deze uit te werken in een definitief en technisch ontwerp.
In gesprekken met de schoolleiding, leerkrachten en participatie met de leerlingen is dit het resultaat geworden. 

Onderzoek en ontwerp door bureau DBC5 (Erik van Lagen, Jack de Bruin, Janneke Vlaming & Kathlijn de Booij).
Schetsontwerp en idee uitwerking
Schetsontwerp en idee uitwerking
Definitief ontwerp voor het groene schoolplein
Definitief ontwerp voor het groene schoolplein