Afstudeeropdracht: inrichtingsvoorstel 'Van een oude naar een groene Oude Lindestraat’ | 2022
Probleem:
- veel verkeer: auto’s en busjes: onveilig, ongezellig, geluidsoverlast 
- amper groen: her en der gevel­tuintjes: rommelig, weinig biodiversiteit, weinig groen beleving, onaantrekkelijk 
- veel verharding: hittestress, wateroverlast bij piekbuien (riool loopt over), onaantrekkelijk

Oplossing?
- minder verkeer/auto’s: verbinding tussen centrum en rand voor voetgangers en fietsers, straatprofiel aan­passen om doorgaand verkeer te ontmoedigen, parkeernorm aan­passen m.b.v. naastgelegen parkeerplaats
- meer groen: maak een straat­profiel met ruimte voor groen, ontwerp een geveltuin stempel die per woning kan worden toegepast met geschikte beplanting (zon/schaduw/biodiversiteit)
- minder verharding: bestrating: meer waterdoor­latende oppervlaktes, meer ruimte voor groene oppervlaktes, meer opvang en afvoer regenwater naar ondergrond om riool te ontlasten